Borgermøde: Hvordan skal Københavns Kulturliv se ud i fremtiden?

Hvilke kulturelle samlingspunkter er der på Østerbro? Hvordan kan de styrkes og hvordan kan Københavns Kommune understøtte kulturens samlingspunkter? Det vil vi i Kultur- og Fritidsforvaltningen og Østerbro Lokaludvalg gerne have dine svar på.

Ny Kultur- og biblioteksplan

I forbindelse med udarbejdelsen af en helt ny Kultur- og biblioteksplan, der skal gælde fra 2025, inviterer Kultur- og Fritidsforvaltningen og Østerbro Lokaludvalg til dette borgermøde.  

Hvad skal der ske på mødet?

På mødet kan du bl.a. give dine inputs til hvordan København og i særdeleshed Østerbros Kulturliv skal se ud i fremtiden. Hvilke kulturelle samlingspunkter er der på Østerbro? Hvordan kan de styrkes og hvordan kan Københavns Kommune understøtte kulturens samlingspunkter? Det er nogle af de spørgsmål der vil blive berørt på dagen.

Vi håber, at rigtig mange borgere vil deltage allerede her i den indledende fase af processen, så Østerbros stemme bliver rigt repræsenteret.

Praktisk information

Man kan tilmelde sig borgermødet ved at skrive til kn2j@kk.dk 

Der vil være let forplejning til mødet.

Hvad skal der ske efter mødet?

Vi forventer at planen skal politisk vedtages sidst i 2024 og dette er det første led i en inddragelsesproces, som også kommer til at omfatte en offentlig høring. Man kan følge de offentlige høringer i Københavns Kommune her: blivhoert.kk.dk |

Læs mere om Kultur- og biblioteksplanen og dens tilblivelse

Ved at følge linket her, kan læse mere om Kultur- og Fritidsudvalgets temadrøftelse i oktober 2023, der var det spæde startskud for arbejdet med den kommende KUBI-plan: Temadrøftelse om den kommende Kulturhus- og biblioteksplan | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Den overordnede baggrund for arbejdet med at udvikle en Kultur-og biblioteksplan (også kaldet KUBI-planen), er Københavns Kommunes Kultur-og Fritidspolitik, der blev politisk vedtaget i begyndelsen af 2023. Den kan man dykke ned i her: Kultur- og fritidspolitik | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

Videreudviklingen af Københavns Biblioteker kommer i høj grad også til at stå på resultaterne af Biblioteksplanen som blev politisk vedtaget i oktober 2019. Biblioteksplanen kan læses her: Biblioteksplanen 2019-2023 (kk.dk)