Er du en af vores to nye praktikanter til enten kulturkoordinering og produktion eller kommunikation?

Vil du arbejde med events, arrangementer, samskabelse og frivillighed - eller blive dygtigere til at formidle disse? Og har du lyst til at prøve at arbejde i et kulturhus, et bibliotek og være med til at skabe kultur mellem husene?

Vores afdeling Bydelskultur og Biblioteker søger to praktikanter, som har lyst til at blive en del af vores team i foråret 2023. Vi søger én praktikant til kultursamskabelse og kulturproduktion og én til kommunikation. Du får mulighed for at afprøve mange sider af kulturproduktion, fra ideudvikling til afvikling, samarbejder og samskabelse. 

 

Hvem er vi? 

Kultur og Fritid Østerbro er en bydelsorienteret afdeling - med fokus på at udvikle byen og styrke kultur- og fritidslivet i de tre nærområder; Østerbro, Nordhavn og lidt af Hellerup. I teamet arbejder vi med kulturproduktion for og med københavnerne, eventafvikling, facilitetsudvikling og større projekter på tværs af kulturhuse, biblioteker og idræt.   

”Vores afdeling skaber livsglæde, virkelyst og viden. Vi har et ansvar for, at alle kan være med til at udvikle og være en del af fællesskaber. Livsglæde, virkelyst og viden er ****** vigtigt!”  

 

Opgaverne 

I rollen som kulturkoordinator skal du være med til at afvikle arrangementer og events, pleje partnerskaber, opbygge lokale netværk og fællesskaber, motivere frivillige, fundraise og meget mere. Helt konkret vil der være opgaver i forbindelse med vores huse; Kildevæld Kulturcenter, Det Vilde Røde Hus, Rymarksvej, Østerbrohuset, Flækken samt Østerbro og Øbro Jagtvej bibliotek. Herudover arbejder vi på at skabe kultur i Nordhavn og andre byrum mellem husene. Vi har flere grønne indsatser, og i den forbindelse vil der være opgaver med koordinering af grønne fællesskaber såsom byhaveprojekter, begrønning af byen, madfællesskaber og grønne events. 

I kommunikationsrollen skal du hjælpe med at kommunikere og formidle vores arrangementer og initiativer via vores platforme. Vi arbejder med at levere engagerende kommunikation til vores netværk af partnere. Vi søger en, der kan hjælpe med produktion af visuelt materiale (billeder, video, plakater) til vores huse og fre vores arrangementer, SoMe-opslag og events på vores hjemmeside.  

Vi vil lægge op til, at du får et personligt projekt, som vi definerer i sammen afhængigt af dine interesser, kompetencer og de projekter, der er i gang i Bydelskultur og Biblioteker. 

 

Vi forestiller os at du: 

 • er studerende – gerne på en uddannelse inden for kultur, eventproduktion, urbane studier, performance design eller kommunikation, journalistik eller lignende  
 • har interesse og gerne erfaring indenfor enten kulturkoordinering og kulturproduktion eller kommunikation 
 • har interesse for at arbejde med enten samskabelse og frivillighed og gerne erfaring som frivillig eller interesse for at arbejde med kommunikation og erfaring med især grafisk kommunikation, heriblandt billede- og videoredigering 
 • er ansvarsfuld og god til at forvalte din egen arbejdstid og –indsats 
 • er initiativrig, opsøgende og klar på at være med til at skabe dine egne arbejdsopgaver og har styr på deadlines 

Det faglige niveau og din udvikling er en vigtig faktor for os, og vi tilbyder derfor opgaver, som både er udfordrende og spændende. Du kan prøve kræfter med stort set alle typer opgaver - hvis du har mod på det. Til gengæld forventer vi også, at du er frisk på at hjælpe med diverse praktiske opgaver, når der er brug for det. 

 

Vi tilbyder

 • erfaring med at indgå i udvikling og drift af kultur- og fritidslivet i en Østerbro og Nordhavn
 • et spændende og alsidigt arbejde 
 • en kreativ, livsglad og virkelysten arbejdsplads med en afslappet omgangstone og plads til det meste (vi vil gerne udfordres) 
 • et stort netværk indenfor kulturskabelse, eventproduktion og kommunikation 
 • mulighed for at afprøve dine evner og en masse ansvar, hvis du vil have det 

   

Arbejdstid

Praktikopholdet er i forårssemesteret 2023 – vi aftaler endeligt tidsforløb sammen. Forløbet kan sammensættes i timeantal efter behov - dog minimum 25 timer per uge. Vi afsætter selvfølgelig tid til opgaveskrivning, vejledning og undervisning, og det er muligt at arbejde fleksibelt inden for normal arbejdstid. Der vil forekomme aften- og weekendarbejde i forbindelse med afvikling af arrangementer. Praktikstillingen er ulønnet.

 

Ansøgning

For stillingen til kulturkoordinering og produktion, send en e-mail med ansøgning, CV og links til relevant materiale til Signe på u900@kk.dk med emnefeltet ”Praktik – kulturproduktion” 

For stillingen til kommunikation, send en e-mail med ansøgning, CV og links til relevant materiale til Rasmus på qb7f@kk.dk med emnefeltet ”Praktik – kommunikation” 

Husk at oplyse, hvilke datoer du kan starte og slutte forløbet samt det ugentlige timeantal.   

Deadline for ansøgning er søndag den 30. oktober 2022, men vi indkalder løbende til samtaler, så skriv med det samme. 

 

Du kan læse mere om os her: Kulturoe | Kultur og Fritid Ø (kk.dk)

Har du spørgsmål? Så kontakt Signe Sander på u900@kk.dk eller Rasmus Tind Petersen på qb7f@kk.dk 

 

Vi glæder os til din ansøgning!