Østerbros børn planter den første Nordiske Lommeskov

Sammen med By Rum Skole og Københavns Kommune planter børn fra Kildevældskolen en Nordisk Lommeskov ved Det Vilde Røde Hus på Østerbro

I uge 12 planter to 4. klasser og én 7. klasse fra Kildevældsskolen en Nordisk Lommeskov ved Det Vilde Røde Hus. Lommeskoven bliver den første Nordiske Lommeskov og vil over tid vokse sig høj og tæt på omkring 100 kvm med ca. lokale 120-30 sorter. Der bygges og plantes fra tirsdag den 22. marts til fredag den 25. marts.

En demokratisk, grøn proces

Ideen bag den Nordiske Lommeskov kommer fra By Rum Skole, der håber på at give børn en oplevelse af at være med til at skabe den by, de bor i og vokser op i. Byens udvikling skal være et spørgsmål om samarbejde, hvor børnene tager del i den demokratiske proceser omkring landskabsarkitektur og byrumsdesign.

I samarbejde med botanikere og andre gode folk fra Statens Naturhistoriske Museum har By Rum Skole lagt en plan for de 120-30 forskellige træer og urter, der skal udgøre den Nordiske Lommeskov ved Det Vilde Røde Hus, der ligger ved Borgervænget Genbrugsstation.

Hvad er en Nordisk Lommeskov?

En Nordisk Lommeskov er kort fortalt biodiversitet helt tæt på københavnerne.

Den længere historie starter et helt andet sted. Faktisk på den anden side af jordkloden. Konceptet stammer fra ’pocket forest’, der kommer fra den japanske botaniker og professor Akira Miyawaki. Miyawaki skove efterligner japanske urskove, hvilket vil sige, at han planter lokale arter i flere lag og med høj tæthed. Konceptet fungerer derfor på meget små arealer, hvilket gør det muligt at plante i byen.

Den Nordiske Lommeskov følger Miyawakis vision, men med et nordisk twist. Her er det de nordiske arter, der kommer til at plantes tæt og artsrigt. Det giver både Østerbro et åndehul, men også et sted, hvor biodiversiteten kan blomstre – og så lige midt i byen.

By Rum Skole håber på, at konceptet spreder sig over hele Danmark og efterhånden til andre nordiske lande, så biodiversitet og skovens terapeutiske kvaliteter, ikke længere er noget, vi skal med S-toget for at opleve.

Om By Rum Skole

By Rum Skole er en undervisningsvirksomhed, der udvikler forløb og projekter, der føres ud i livet i samarbejde med byens børn og unge. Gennem projekterne forsøger de at give børn og unge mulighed for at få indflydelse på deres nære omgivelser.

Læs mere op By Rum Skoles visioner og projekter her: www.byrumskole.dk

Bregnen her er en af de mange nordiske arter, der skal vokse sig til den første Nordiske Lommeskov.
Fotograf
Lærke Sivkjær / Kultur Ø