Opdatering på situationen efter branden i Idrætshuset

Som mange ved opstod der brand i Idrætshuset den 7-10-2022. Vi giver her en opdatering på situationen i Idrætshuset, som den ser ud lige nu.

Som mange ved opstod der brand i Idrætshuset den 7-10-2022, og takket være driftsfolkene på stedet samt Hovedstadens Beredskabs indsats spredte branden sig ikke til hele bygningen og de omkringliggende bygninger. Bygningen har dog desværre taget alvorlig skade. Københavns Ejendomme har siden da, sammen med Kultur og Fritidsforvaltningen, skadesservice og øvrige involverede myndigheder arbejdet med rengøring, genetablering og skadesudbedring. Det er alt sammen noget der tager tid og kræver mange involverede, da bygningen foruden at skulle være sikkerhedsmæssig forsvarlig at bruge også er fredet. Derfor kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt melde en tidsplan eller et tidsperspektiv ud. Men så snart vi ved det, vil dette blive meldt ud på hjemmeside, SoMe, ved opslag og til alle de foreningsansvarlige og øvrige brugere.

Informationer til foreninger

Vi er i tæt dialog med alle foreninger, som løbende modtager orienteringsmails om status på situationen i Idrætshuset, og man kan derfor henvende sig til sin foreningsansvarlige for information vedrørende foreninger.

Vi takker for jeres forståelse og tålmodighed.

Venligst

Kultur & Fritid Østerbro