OPDATERING PÅ SITUATIONEN I IDRÆTSHUSET D.06.01.23

Læs her seneste status på det vi ved lige nu omkring genopretningen af Idrætshuset efter branden.

Der blev d. 19.12.22 afholdt statusmøde om branden i idrætshuset mellem Københavns Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der blev i den forbindelse oplyst, at rengøring af røg- og sodskader fortsat er i gang og forventes at være færdig 1. april 2023. Arbejdet med nedrivning af den brændte trappe vil blive sat i gang efter at Slots- og Kulturstyrelsen har afsluttet deres undersøgelser, da bygningen er klassificeret som fredet. Vi kender endnu ikke tidshorisonten for det arbejde, desværre.

Der arbejdes på, at åbne dele af Idrætshuset for foreninger og brugere efter at rengøringen er afsluttet, og de nødvendige myndighedsgodkendelse af brand-og flugtvejsplaner er på plads.

Processen med selve genopbygningen af den brændte trappe igangsættes så snart man har indhentet alle de byggetekniske tilladelser. Denne proces begrænser ikke nævneværdig aktiviteten i huset. 

Processen omkring genopførelse af den brændte trappe, kræver følgende faser:

-                               Koordinering med Slots- og kulturstyrelsen ang. fredede elementer, som skal restaureres.

-                               Nedrivning af den brændte trappe, samt skader det har medført.

-                               Udarbejdelse af udbudsmateriale.

-                               Udbud af hovedentreprise.

-                               Udførelse af hovedentreprise.

 

Byggesagen er mere tidskrævende end en gennemsnitlig byggesag, grundet at bygningen er fredet og der derfor løbende i byggeperioden skal være godkendelser hos Slots- og kulturstyrelsen.