OPFØLGNING PÅ OPDATERING AF SITUATIONEN I IDRÆTSHUSET D.06.01.23

Nedenfor giver vi en opfølgning på seneste status for situationen omkring Idrætshuset efter branden.

Årsagen til, at KEID ikke kan åbne for faciliteterne i Idrætshuset på nuværende tidspunkt er, at der er en risiko forbundet med at opholde sig på stedet. Følgende forhold skal være på plads før en åbning for brugere kan finde sted:

Branden har forårsaget en omfattende sodskade på alle de omkringliggende arealer i huset. Det vil sige, at der er sodpartikler på alle overflader, samt i ventilationsanlæg som ikke har slået fra. Hvis man kommer i berøring med disse sodpartikler, kan det have helbredsmæssige konsekvenser. Derfor bliver alt rengjort, alle overflader, samt inventar. KEID kan ikke tage ansvar for at brugere kommer i nærheden af dette, før der kommer en tilbagemelding fra rengøringsfirmaet om, at alt er rengjort. Læs mere om sod her:

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/saerlige-stoffer-og-materialer/tag-ikke-sod-med-hjem/

Trappen som er brændt, er en flugtvej. Derfor kræves det, at en certificeret brandrådgiver samt Teknik og Miljøforvaltningen godkender en midlertidig flugtvejsplan. KEID kan ikke tilsidesætte disse krav fra brandmyndighederne.

KEID og KFF arbejder på, at åbne for brugere hurtigst muligt. Dette betyder også, at vi planlægger at åbne for bygningen, selvom arbejdet med opbygningen af den brændte trappe er i gang. Det vil sige, at der vil være en byggeplads på stedet samtidig med, at der er brugere. Dette kræver, at byggepladsen er fuldt afskærmet så børn og andre ikke kan komme ind på byggepladsen og komme til skade.

Disse forhold planlægges parallelt med rengøringen, så der kan blive åbnet hurtigst muligt.