Idræt i Kultur og Fritid Ø

Idrætsteamet i Kultur og Fritid Ø arbejder for at skabe mere idræt og bevægelse på Østerbro.
Fægtning i Ryparkens Idrætsanlæg

Sammen med idrætsforeninger, organisationer og frivillige igangsætter teamet initiativer som styrker idrætten. I Kultur Ø arbejder vi for at få flere aktive med i de mange idrætsfællesskaber der findes i bydelen.

Fokusområder 

Idrætsteamet arbejder især med tre fokusområder på tværs af idrætsanlæg og faciliteter på Østerbro. 

Børn og unge 

Der er stort fokus på at få endnu flere børn og unge gjort aktive. Sammen med idrætsforeninger arbejdes der målrettet med at bygge bro mellem institutioner og skoler og de mange forskellige idrætstilbud der findes.

Aktive seniorer 

Et andet fokusområde er  projektet ”aktive seniorer”, hvor idrætsteamet samarbejder med blandt andre ÆldreSagen og lokale idrætsforeninger om at få flere seniorer inkluderet i idræts- og motionsfællesskaberne.

Udvikling af idrætsfaciliteterne på Østerbro

Løbende arbejdes der med at udvikle de nuværende idrætsfaciliteter, så endnu flere får glæde af dem.

 

Lille sal i Idrætshuset

Bliv en del af brugerpanelet

I Kultur Ø arbejder vi for at flere bliver involveret i udviklingen af idrætten. Alle idrætsanlæg på Østerbro har et brugerpanel, som mødes 2-3 gange om året. Her drøftes i fællesskab, hvordan idrætsanlæggene kan udvikles. 

Kontakt idrætsteamet 

  • Andreas har fokus på Feriecamp, frivillige, motorik og leg for børn og unge: P25P@kk.dk
  • Barbara arbejder bl.a. med projektet ”Aktive seniorer” balpar@kk.dk
  • Christina arbejder bl.a. med indsatser rettet mod børn og unge: BB6J@kk.dk
  • Katrine arbejder bl.a. med at udvikle Ryparkens Idrætsanlæg: NG0Q@kk.dk
  • Alexander er idrætsleder for idrætsteamet ir4e@kk.dk  

 

 

Ryparkens Idrætsanlæg